Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Årsredovisning 2017 Hedemora kommun

diagram_arsredovisning.jpg

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 20180417 antogs Årsredovisningen för 2017. I diagrammet kan du se hur stor del av nettokostnaderna som respektive verksamhet svarar för.

Årsredovisning 2017

Kommunrevisionen ansvarar för att granska den kommunala verksamheten. Både vad gäller måluppfyllelse och ekonomisk hantering.

Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde finns avdelningar för övergripande stöd till den kommunala verksamheten; kansli, säkerhet, personal, ekonomi, IT, kommunikation, Lokal- och mark.

Omsorgsnämnden ansvarar för all verksamhet som styrs av socialtjänstlagen; individ- och familjeomsorg, boendestöd, sysselsättningsverksamheter, särskilt boende, hemtjänst, gruppbostäder, daglig verksamhet.

Överförmyndaren har i första hand rollen av att vara en tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till att de personer som har en ställföreträdare ( t ex god man) inte lider några förluster p g a ställföreträdarskapet.

Bildningsnämndens huvudsakliga ansvar är att svara för utbildning och pedagogisk omsorg inom det offentliga skolväsendet men också kultur- och fritid, musikskola, kostenhet och bibliotek.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt plan- och byggväsende.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-04-25