Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Grattis Hedemora kommuns medborgare!

5238109--.jpg

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla organisationer som driver skolverksamhet (förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning och fritidshem). Tillsynen görs vart tredje år. Huvudmannen ska ansvara för att utbildningen genomförs enligt styrdokumenten, vilket betyder att det finns fungerande system för att leda verksamheten mot de nationella målen. Ansvaret innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

Under hösten har Hedemora kommun har haft tillsyn av myndigheten. Utifrån tillsynsrapporten vill jag gratulera kommunens medborgare! Vi får bra barnomsorg och skola för varje skattekrona på huvudmanna nivå i Hedemora kommun, enligt Skolinspektionen.

Det är tack vare Hedemora kommuns politikers vilja till att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete, men framför allt alla medarbetares viktiga arbete, utifrån läroplan och skollag - varje dag året om!

Skolan utvecklas med och av dem som berörs av verksamheten

Stefan Grybb
Förvaltningschef, Bildningsförvaltningen
Hedemora kommun

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-12-04