Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Kommunpolisen informerar

polisbil.jpg

Avestapolisen välkomnar nya medarbetare
Fem nyanställda polisassistenter kommer att placeras i Avesta-Hedemora från och med den 27 november. Fyra medarbetare kommer dessvärre (på egen begäran) att förflyttas till annan ort. Slutkontentan blir att personalstyrkan ökar med en polis.  

Tisdagen den 21 november 2017 genomfördes en mycket lyckad rekryteringsträff i Avesta polishus.

Ett 30-tal besökare kom till Avesta polishus under tisdagskvällen för att få en öppenhjärtig information om polisyrket. En del hade åkt långt för att lyssna, en så långt som 20 mil. Några deltagare berättade spontant att mötet gav ytterligare inspiration att söka polisutbildningen och att Avesta som placeringsort lät lockande.

Avestapolisen upplever ett bekymmer med lokal rekrytering och att få vill stanna kvar och bosätta sig i trakten. Ett led i detta blev att anordna ett informationsmöte för att attrahera lokalbor och intillboende.

Brå:s senaste trygghetsmätning
Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört en nationell och en lokal trygghetsundersökning (NTU). Det finns tyvärr inga resultat på kommun- eller stadsdelnivå. Resultatet visas lägst på lokalpolisområdesnivå, där Hedemora delar sitt resultat med Falun och Avesta.

Generella resultaten visar inte något särskilt nytt eller avvikande avseende upplevd otrygghet. Unga människor upplever störst otrygghet, kvinnor oftare än män. Otryggheten är ofta kopplad till kvällar och mörker. Utrikesfödda upplever högre trygghet än svenskfödda, men är något mer brottsutsatta.

Exempel på flera resultat:

  • Tryggheten är generellt mycket högre i PO Dalarna jämfört med riksgenomsnittet.
  • I region Bergslagen är utsattheten för brott generellt lägre än riket i övrigt.
  • Män i lokalpolisområdena Borlänge, Falun och Örebro är mer utsatta för hot än riksgenomsnittet.
  • Högst andel brottsutsatta i regionen finns i ålderskategorin 16-24 år.
  • Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier ökar nationellt.

Resultaten går att läsa i sin helhet i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017:  Utsatthet_for_brott_2016.pdf

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-11-29