Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Projekt gröna öar

Honsan_diagram_v32.jpg

Hönsan 2018

2018-08-08

Hönsan siktdjup vecka 32:

Aktuellt siktdjup är under denna vecka hela 3,5 meter i det 24 grader varma badvattnet. Uppmätt under det nya hopptornet. Det har inte sedan starten 2015 varit så stort siktdjup i augusti månad.

 

2018-07-06

Hönsan siktdjup vecka 27:
Det råder för närvarande 3 meter siktdjup, vilket tangerade fjolårets resultat för v 27. Klart vatten och ingen algblomning.

 

Algblomning förekommer i en del sjöar i vårt närområde. I Brunnsjön är det algblomning och siktdjupet är under metern, och i Viggsjön i Salatrakten var blomningen i full gång, endast 0,5 m sikt.

2018-07-04

Hönsan siktdjup vecka 26:
En del alger har startat sin förökning i takt med sol och värme. Det råder bra siktdjup 3,5 meter, bästa hittills under vecka 26. Stor mängd djurplankton i senaste provomgången.

Beräkningar har gjorts av arean på Hönsans ursprungliga avrinningsområde som mäter 0,7 km², vilket motsvarar en avrinning på 9 liter i sekunden som medelvärde (år 1999 t.o.m. 2016). Volymen i Hönsan är 420 000 m³

Omsättningstiden/byta vatten i sjön tar 1,5 år således.

P.S. I Hamre där allt dagvatten avbördas från gator och torg rinner det endast 3 till 5 liter/ sekund under torrperioder. 

 2018-06-07

Avbrottet i värmeböljan gjorde att vattentemperaturen sjönk från 23,1 grader till 18,5 pga att vinden har rört om lite i vattenmassan.

Förra veckan var vattnet svagt grönfärgat men f.n. är det kanonklart och 4,2 meters siktdjup. Nu är siktdjupet fyra ggr bättre än år 2015.

 

Effekten av fiskdöden har visat sig och gett sjön en push i rätt riktning.  Bortforslingen av den döda mörten var viktig, då större mängd  näringsämnen avlägsnades från Hönsan, som annars hade försämrat vattenkvalitén.

OBS! Det är nu viktigt att beakta så att ingen olovligen sätter ut fisk i sjön. Får endast ske med tillstånd av länsstyrelsen.

En erfarenhet: Ett dussintal angelmört sattes av misstag ut i en sjö som inte innehöll mört tidigare, formligen exploderade redan efter två år med hundratusental små planktonätande fiskar som senare förändrade vattenkvalitén och siktdjupet drastiskt. Så dåligt siktdjup hade det aldrig varit tidigare.

Faktum: Mört beskattar djurplankton för hårt, som i sin tur äter växtplankton, balansen rubbas!

Läs mer och följ projektet på

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-08-08