Du är här: »
Kontakt

Anhörigstöd

 

Anhörigsamordnare
Pia Rickemo Norman
Tfn: 0225-340 33
E-post: pia.rickemo-norman@hedemora.se

Demenssjuksköterska
Anette Wegner
Tfn: 0225-345 91
e-post: anette.wegner@hedemora.se


 

 

Dela sidan på sociala medier

Anhörig och närstående

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd är till för de som i det egna hemmet vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre som har funktionshinder.

Anhörigstöd är även till för anhöriga till de äldre som bor i särskilt boende eller deltar i dagverksamheten på Hedbygläntan, Hedbygatan 2 B. 

Anhörigstödet är till för dig

Anhörigstöd ska stödja, underlätta och på olika sätt bidraga till en ökad livskvalitet för anhöriga, t ex genom:
 

  • Information
  • Råd och stöd
  • Anhörigsamtal
  • Anhörigcirklar
  • Avgiftsfri avlösning i hemmet (högst 10 timmar per månad
  • Avlastning

 

Det är kostnadsfritt att få stöd och råd av anhörigsamordnaren och hon omfattas av tystnadsplikt. Vill du ansöka om avlastning eller avgiftsfri avlösning i hemmet, kontaktar du biståndshandläggaren på vård- och omsorgsförvaltningen. 

Intresseorganisationernas viktiga roll i anhörigstödet

Anhörigsamordnaren informerar om vilken hjälp och olika stöd som finns och är din länk till de intresseorganisationer som deltar i anhörigstödet.

I Hedemora kommun finns det även en referensgrupp som arbetar med råd och stöd till anhöriga. I gruppen ingår kommunens samordnare för anhörigstöd samt representanter från primärvården, Svenska Kyrkan/Diakonin, Röda Korset och pensionärsorganisationer.

 

Väntjänsten

Väntjänsten är ett exempel på anhörigstöd. En grupp frivilliga från Röda Korset ställer upp och hjälper till med att "sätta guldkant på tillvaron". Det kan vara att de gör ett besök och pratar bort en stund, följa med på läkar/tandläkarbesök eller att gå på en promenad.

Du når Väntjänsten på Röda Korset, vardagar mellan kl. 08:00-16:00. Telefon 0225 - 158 10.

Vill du ansöka om avlastning eller avgiftsfri avlösning i hemmet kontaktar du biståndshandläggare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Broschyr om anhörigstöd

Information på

arabiska
bosninska
engelska
finska
franska
persiska
somaliska
sorani
svenska
tyska


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-06-27