Kontakt

Vuxenutbildningen

Rektor: Lars Nilsson, tfn 0225-345 62

Rektorsassistent: Siv Nuotio, tfn 0225-345 63

Studie- och yrkesvägledare
Tfn tid Mån-Fre 08:10-10:00,14:30-15:30                        
Jesper Lundmark, tfn 0225-345 64
E-post: jesper.lundmark@hedemora.se

Zorica Cvjetinovic, tfn 0225-34479    
E-post: Zorica.cvjetinovic@hedemora.se

Allmänna frågor
E-post: Vux@hedemora.se


Dela sidan på sociala medier

Synpunktshantering

Synpunktshantering för kommunala vuxenutbildningen i Hedemora Kommun

Det är viktigt att ta till vara synpunkter för att kunna utveckla verksamheten och göra den bättre.

Kom ihåg att en synpunkt är en offentlig handling som vem som helst har rätt att ta del av om
den inte är sekretessbelagd. Skriftliga uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser.

Om du vill lämna synpunkter kan du följa nedanstående ordning:

1. Vänd dig till berörd personal

Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand vända dig till berörd personal.

 

2. Vänd dig till rektor

Om du i första steget upplever att du inte får gehör för dina synpunkter kan du ta kontakt med Lars Nilsson som är rektor för vuxenutbildningen i Hedemora Kommun.

 

3. Vänd dig till biträdande förvaltningschef

Om du inte är nöjd med hur ditt ärende hanterats vid Hedemora Vuxenutbildning kan du vända dig till  som arbetar som biträdande förvaltningschef.

 

 

4. Vänd dig till Bildningsnämnden

Om du upplever att du fortfarande inte fått gehör för dina synpunkter kan du vända dig till Bildningsnämnden som är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Kontaktuppgifter är

bildningsnamnden@hedemora.se eller

Hedemora Kommun

Bildningsnämnden

Box 201

776 28 Hedemora

5. Vänd dig till Skolinspektionen, BEO, JO eller DO

Om du anser att verksamheten inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar eller förordningar

kan du vända dig till:

Skolinspektionen

skolinspektionen@skolinspektionen.se

08-586 080 00


Barn- och elevombudsmannen (BEO)

beo@skolinspektionen.se

08-586 080 00


Diskrimineringsombudsmannen (DO)

do@do.se

08-120 207 00


Justitieombudsmannen (JO)

justitieombudsmannen@justitieombudsmannen.se

08-786 40 00

 

För mer information, se www.skolverket.se 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-11-22