Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger allmänhet och media rätt till insyn i kommunens verksamhet. Till offentlighetsprincipens hör t.ex. rätten att ta del av allmänna handlingar, anställdas rätt till yttrande- och meddelarfrihet och rätten att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.

 

Allmänna handlingar

De handlingar som skickas till eller från kommunen, eller som upprättas där, blir enligt grundregeln allmänna och offentliga handlingar. Vem som helst har då rätt att ta del av dessa handlingar och mot eventuella avgifter få kopior. Ett utkast eller en tjänstemans egna minnesanteckningar blir dock normalt inte allmänna handlingar.

 

Sekretess

En del allmänna handlingar omfattas av sekressregler som gör dem helt eller delvis hemliga. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Den som nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska upplysas om att han eller hon har rätt att få ett skriftligt och överklagningsbart beslut om det. 

 

Begära ut allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig direkt till den tjänsteman som hanterar de handlingar du är intresserad av. Det går även bra att vända sig till någon annan i verksamheten, tex registratorn som är den som registrerar in- och utkommande handlingar. Vet du inte vart du ska vända dig kan du kontakta oss via vår växel 0225-340 00 eller vår gemensamma e-postadress kommun@hedemora.se för hjälp med att hitta rätt i vår organisation.

 

Avgifter

Aktuell taxa för papperskopior hittar du i vår Författningssamling under rubriken Taxor och avgifter.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-23

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora