Tillfällig covid-19-lag

38298923-covid-19-microscopic-virus-corona-virus-disease-3d (1).jpg

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige.

Den gäller för gym- och idrottsanläggningar, badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

Reglerna bygger i stora delar på de allmänna råd som tidigare gällt och blir ett komplement till de befintliga regler och restriktioner som gäller.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen att lagen följs.

Syftet med den tillfälliga lagen är att minska smittspridning i samhället. Den är en lag som gäller verksamheter men det är fortfarande lika viktigt att vi alla hjälps åt och följer de nationella råden. 

Läs mer om aktuella begränsningar och tillsyn på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen


Läs mer om pandemilagen på Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/12613ddf17b749b0a081b511a51d7d93/hslf-fs-2021-2.pdf

Läs mer på Länsstyrelsen om tillsynen lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---dalarna/2021-01-08-sa-ska-lansstyrelsen-skota-tillsynen-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html?fbclid=IwAR3apGUixOU03ppqwWbmR6fj9yaw6nEQNfYCyHbH5Ja8dkiipayUat6M6R8

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-03

Startsida