Hygienisk verksamhet

Med hygienlokaler menas lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg måste anmäla verksamheten innan den påbörjas.

Det är den som driver verksamheten som har ansvaret för att lokalerna är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas. Verksamhetsutövaren ska även själv planera och kontrollera så att olägenhet för människa och miljö inte uppkommer.
 

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta, ändra eller bygga ut en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, är du skyldig att anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan verksamheten startar eller förändringen genomförs.

Anmälningsplikten gäller även om du flyttar din befintliga verksamhet från en lokal till en annan. Anmälningsplikten är till för att vi som tillsynsmyndighet ska få möjlighet att lämna råd, anvisningar och synpunkter innan en ny verksamhet startar. En handläggningsavgift tas ut för detta enligt en fastställd taxa.

Om du startar en verksamhet som klassas som hygienlokal innan anmälan har gjorts, kan miljö- och byggnämnden besluta att en miljösanktionsavgift tas ut enligt miljöbalken. Miljösanktionsavgiften är för närvarande på 3 000 kronor. Den som med avsikt eller av oaktsamhet inte gör anmälan om att driva verksamheten kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för otillåten miljöverksamhet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är skyldiga att anmäla misstanke om brott till åklagarmyndigheten.
 

Lokalen

I lokaler för hygienisk behandling ska det finnas särskilda utrymmen för handtvätt, rengöring, sterilisering och städutrustning. Lokalen bör vara utrustad med ett lättillgängligt tvättställ för handtvätt, flytande tvål och engångshanddukar.

Separata toaletter för personal och för kunder bör finnas. Lokalen och dess inredning bör vara lätta att rengöra. Ett ventilerat städutrymme med utslagsvask ska finnas.

En ventilation som ger tillräcklig luftväxling och en tillfredsställande temperatur i lokalen är viktigt för att minska infektionsrisken. Ett frånluftflöde på minst sju liter per sekund för varje person som beräknas uppehålla sig i lokalen samtidigt är ett grundkrav.
 

Ambulerande verksamhet

Om du flyttar din verksamhet mellan kommuner i t.ex. husvagn, ska verksamheten anmälas i varje kommun där du bedriver din behandling. Gör du hembesök eller liknande ska en anmälan göras till den kommun där utrymmen för till exempel rengöring och lagring av utrustningen sker.
 

Solarier

Anmälan skall göras till kommunen. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Rengöring och desinfektering av solariet ska göras efter varje kund och skyddsglasögon ska finnas.

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida finns regler solarier och tips och råd för dig som brukar sola i solarier. Mer information om hygienlokaler, föreskrifter och allmänna råd, finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida


Blanketter och information

Socialstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommen växel: 0225-340 00