Miljöfarlig verksamhet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet och det innebär att den ska se till att miljöbalkens regler följs. Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. Det är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som på uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utför tillsynen.


Tillsynen syftar till att trygga och förbättra den yttre miljön. Därför kontrollerar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen verksamheter som kan vara miljöstörande. Det kan vara allt ifrån stora industrier till små verkstäder, oljecisterner och värmepumpar.

Kontrollen kan göras i form av inspektioner eller granskning av anmälningar, rapporter med mera. Det kan också innebära utredningar av klagomål gällande miljöfarlig verksamhet och bevakning av akuta utsläpp och saneringar av förorenad mark och vatten.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00