Trafikföreskrifter

Trafikföreskrifter
 ...upprättas för hastigheter, åkriktningar o dy. Trafikmätningar föregås många ändringar för att få en objektiv uppfattning om problemet. Vägnätet som helhet måste alltid beaktas, så att man inte genom att lösa ett problem på en plats i praktiken bara flyttat det till en annan. 
Kontakta oss om du har synpunkter och förslag på förändringar!


Fartdämpande blomlåda


Fartdämning genom blomlådor

Vid behov av hastighetsdämpande åtgärder i ett bostadsområde kan blomlådor utplacerade på gatan vara ett alternativ. För att få ställa ut blomlådor måste tillstånd ges av Kommunstyrelseförvaltningen, Lokal- och markavdelningen som vid ansökan bedömer lämpligheten att placera ut blomlådor på aktuell gata.

De boende på gatan måste vara överens om behovet av blomlådor för att tillstånd ska ges. En ansvarig kontaktperson utses som sköter kontakten med kommunen samt ansvarar för blomlådorna. De boende bekostar och bygger själva blomlådorna enligt ritning. Lokal- och markavdelningen tillhandahåller genom Hedemora kommunfastigheter AB reflexer samt bestämmer placeringen av blomlådorna i samråd med de boende.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

 • Informerar dina närmsta grannar
  För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor utefter gatan är det viktigt att alla boende informeras om att blomlådorna ställs ut och skälet till detta.
 • Bekostar och bygger blomlådorna
  Det är du som kontaktperson eller du tillsammans med dina grannar som får bekosta och bygga blomlådorna. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att lådorna inte går att flytta så lätt. Blomlådorna ska utformas efter ritning gjord av kommunstyrelseförvaltningen och märkas ut med reflexer som tillhandahålls av Hedemora kommunfastigheter AB vid brandstationen (Åkargatan 1).
 • Planterar växter och underhåller blomlådorna
  De boende förbinder sig att sköta blomlådorna så att de ger ett fräscht intryck och att de står på anvisad plats. Blomlådans höjd och blommor får tillsammans inte överstiga 800mm. Någon form av plantering måste finnas i blomlådorna när de ställs ut. De får inte bara vara fyllda med jord.
 • Tömning av sopor
  I fler och fler bostadsområden sker hämtning av sopor direkt med sopbilen. Om du eller dina grannar har sopbehållarna nära blomlådorna måste sopbehållarna placeras där sopbilen kan komma åt dem, annars finns risk att de inte blir tömda.
 • Anträffbar kontaktperson
  Om du som kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå problem eller klagomål på lådorna.
 • Tar in blomlådorna på vintern
  För att gatan ska kunna vinterväghållas och sopas måste blomlådorna tas bort från gatan under den tid de inte får stå ute. Hanteringen ska skötas av de boende. Kontaktpersonen är ansvarig för att blomlådorna förvaras på ett lämpligt sätt.
 • Ingen lekplats
  Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste ni motverka då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna, om barnen skulle göra något oväntat.


Blankett:
Ansökningsblankett för blomlåda

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-14

Till kommunens växel: 0225-340 00