Trafikräkning

trafik

 

I Hedemora kommun mäter vi trafik med hjälp av radar, vilket är en säker metod både ur arbetsmiljö- och driftsäkerhetssynpunkt. Med radartekniken är det dessutom möjligt att även under vintertid genomföra mätningar.

Fordonsräknare med radar mäter trafiken i båda riktningarna och med ett analysprogram får vi fram uppgifter om antal fordon, tidpunkt, fordonets längd och hastighet. Genom att analysera hastigheten kan trafikräknaren ge svar på tex hur långa kötider det är vid en speciell tidpunkt, genomsnittshastighet osv. Räknaren identifierar även fördelningen mellan personbilar, motorcyklar och lastbilar över dygnet.

Resultaten från trafikräkning utförs för att få fram trafikvolymer, underlag för planering av vägar, vägklassificering och trafikstyrning.

Vid enklare mätningar kan kabel över vägen användas och resultatet visar antal passerande fordon under tiden mätningen pågår.

I Hedemora kommun görs mätningar på uppdrag och trafikräknaren flyttas till olika mätningsplatser inom kommunen.

Trafikräknaren identifierar ej enskilda fordon.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-14