Underrättelse om granskning

Nyheter - Underrättelse om granskning - ctl00_cph1_imgNews

Ändring av detaljplan Sadeln 1, Hedemora, Hedemora kommun

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har förslag till detaljplan tagits fram för fastigheten Sadeln 1. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Hedemora stad med omland. Syftet med ändring av detaljplanen är att skapa förutsättningar för en mer flexibel användning av fastigheten Sadeln 1. Ändringen av detaljplanen ger möjlighet till att bygga bostäder i kombination med handel och kontor.

Synpunkter ska skickas eller lämnas inom 2 veckor efter beslut om granskning. Beslutsdatum: 23 september 2020. Senaste datum för inlämning av synpunkter: 8 oktober 2020 till:
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Box 201
776 28 Hedemora


Synpunkter

Synpunkter ska skickas eller lämnas inom 2 veckor efter beslut om granskning. Beslutsdatum: 23 september 2020. Senaste datum för inlämning av synpunkter: 8 oktober 2020 till:
Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Box 201
776 28 Hedemora

Planhandlingar:

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-24

Startsida