Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Upphävande av del av detaljplaner för 2083-P205, 2083-P206 och 2083-P193


Granskningstid 24 juni 2020 till 15 juli 2020

Trafikverket har beslutat att ta fram en vägplan för att möjliggöra byggande av en gång- och cykelväg mellan Gussarvsrondellen i Hedemora tätort och Hamre i Hedemora kommun. Enligt Väglagen (SFS 1971:948) 14 § får en vägplan inte upprättas i strid med gällande detaljplan.

Ett upphävande av gällande detaljplan reglerar inte framtida åtgärder utan lämnar till kommande vägplan att reglera vad som avses utvecklas inom det aktuella planområdet.

Hedemora kommun, Trafikverket och Region Dalarna har efter samrådet haft en dialog gällande busshållplatser längs med riksväg 70. Slutsatsen av detta blev att planen inte ska omfatta busshållplatser utan endast möjliggöra för byggande av en gång- och cykelväg.

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

MB-2019-199_Missiv_granskning RV70_V270 upphävande av del av detaljplaner


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-06-24