Långsamt lärande för vuxna, Lärvux

 

Målgrupp

Lärvux är en frivillig skolform som vänder sig till dig som fyllt 20 år och som tidigare gått obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan eller som i vuxen ålder drabbats av hjärnskada.

Lärvux vänder sig till dig som saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Lärvux kurser ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan samt gymnasiesärskolans nationella program. En individuell studieplan görs i samarbete mellan eleven, pedagogen och studie- och yrkesvägledaren.

Betyg

Pedagogen sätter betyg efter uppnått mål i varje kurs enligt skalan E till A, där E står för godkänt. Det finns olika uppnåendemål i kurser och uppnås samtliga kan betyget A delas ut. Intyg delas ut om inte alla betygskrav nås inom kursen. Det är ett skriftligt dokument där det står vad eleven har lärt sig. Elev som vill ha skriftligt intyg tillsammans med betyg ska be om det. Betyget F delas inte ut inom Lärvux.

Ansökan

Antagning till utbildningen sker inför varje hösttermin eller vid tillgång till utbildningsplats. Vid ansökan lämnas ansökningsblankett in. Den finns att hämta vid Hedemora Vuxenutbildning eller för utskrift från webben, se spalten till höger under Blanketter. Ansökan lämnas in tillsammans med eventuella tidigare betygsdokument.

Mer information

Per Jakobsson arbetar som pedagog på Lärvux vid Hedemora Vuxenutbildning. Kontakta gärna honom för frågor och funderingar kring utbildningen.

Kursplaner och betygskriterier kan du läsa om på Skolverkets hemsida. Klicka på loggan

logoSkolverket-2.png


 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-11-22
Skriv ut

Rektor: Lars Nilsson, tfn 0225-345 62

Rektorsassistent: Siv Nuotio, tfn 0225-345 63

Studie- och yrkesvägledare
Tfn tid Mån-Fre 08:10-10:00, 14:30-15:30
Jesper Lundmark, tfn 0225-345 64
E-post: jesper.lundmark@hedemora.se

Allmänna frågor
E-post: Vux@hedemora.se