Så går utstakning till

Vi utför utstakningen i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Det är möjligt att göra både grov- och finutstakning vid ett tillfälle.

Grovutstakning brukar göras innan schaktningen och finutstakning före byggnadens formsättning. Det finns inget krav för grovutstakning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen.


1. Förberedelse
Vid grov- och finutstakning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet.

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns virke för de profiler som behövs för finutstakning. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45×70 millimeter för stolpar och 22×70 millimeter för brädor.

2. Grovutstakning
Under grovutstakningen markerar vi ut byggnadens hörn med stickor eller genom att spreja på marken. Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi sätter också ut en referenshöjd, som ofta är föreslagen sockel- eller golvhöjd bestämd vid det tekniska samrådet.

3. Finutstakning
Vid finutstakningen markerar vi ut husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna (se bild nedan). Byggherren ansvarar för att profilbrädor samt profilstolpar med god stabilitet är nedslagna innan finutstakningen. 

Husutstakning.jpg

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-31