Gatubelysning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, samhällsenheten ansvarar för kommunens belysningspunkter. Drift och underhåll av kommunens gatubelysning regleras genom avtal med entreprenör.

Seriebyte av ljuskällor genomförs vart fjärde år, då samtliga ljuskällor byts inom ett område. Uppdraget av seriebyte är uppdelat i fyra områden varvid ett område byts per år.

Två gånger per år utförs inspektion av belysningsområdena Hedemora, Långshyttan, Husby, Vikmanshyttan och Garpenberg. Övriga belysningsområden inspekteras en gång per år under hösten. Vid dessa inspektioner byts alla trasiga lampor och mindre fel åtgärdas. Enstaka trasiga lampor åtgärdas endast vid de årliga inspektionerna.

Nu kan du på ett snabbt och enkelt sätt rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö. Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt ärendehanteringssystem för snabbast möjliga hantering. Felanmälan


Felavhjälpning gatubelysning skall prioriteras enligt följande

Omedelbar åtgärd

  • Fel som utgör fara för liv och egendom
  • Fel på centrala styrsystem för tänd och släckning
  • Väsentliga gruppfel
  • Alla lampor släckta vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats

Åtgärd inom 10 dagar

  • Fem eller flera släckta eller blinkande intilliggande ljuskällor
  • Enstaka släckt lampa vid större vägkorsning

Enstaka lampor

  • Åtgärdas vid inspektionerna


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-24