Västra Järnvägsgatan, Haggårdsägen - Nya Brogatan

Hösten 2021 påbörjades ombyggnader längs Västra Järnvägsgatan på sträckan mellan Haggårdsvägen och Nya Brogatan. Arbetet beräknas bli klart under våren 2022. 

Flera åtgärder för säkrare trafikmiljö

  • Bilvägen ska breddas längs sträckan.
  • Ny gång- och cykelväg ska byggas mellan Nya och Gamla Brogatan.  
  • Befintlig gång- och cykelväg ska förbättras trafiksäkerhetsmässigt. 
  • Entrén till tunneln vid resecentrum ska delvis byggas om. 
  • Nya parkeringsplatser ska anälggas på Västra Järnvägsgatan.


När arbetet är klart får vi en väg som är bredare, men även mer trafiksäker för gång- och cykeltrafikanter. Den nya sträckan gång- och cykelväg mellan Nya och Gamla Brogatan blir belyst och seprarerad från bilvägen. Den knyts då ihop med befintlig gång- och cykelväg till ett längre skyddat cykelstråk till och från resecentrum. 

Entrén till tunneln vid resecentrum, mot Västra Järnvägsgatan, byggs om för att skapa en tryggare närmiljö. Muren ska bli lägre för bättre sikt och kompletteras med ytterligare belysning.

Trafikpåverkan under arbetsperioden

Trafiken i området påverkas i olika perioder av arbetet, till exempel med förbud att parkera fordon längs med vägen.

De som bor i området kommer kunna ta sig fram in och ut från fastigheterna, men ett visst mått av tålamod för byggstök kommer att behövas. 

Ombyggnaden är del av ett större arbete

Trafikverket som ansvarar för järnvägen planerar att stänga plankorsningen vid Sturegatan till sommaren 2022. Det gör man av säkerhetsskäl då järnvägen vid resecentrum ska utökas till dubbla spår, vilket förbättrar kapaciteten för tågtrafiken. Tåg slipper därmed invänta varandra in och ut från stationsområdet. 

När plankorsningen stängs ökar trafiken längs Västra Järnvägsgatan.

- Genom att bygga om Järnvägsgatan anpassar vi trafikmiljön efter ett förväntat fordonsflöde med både mer och tyngre trafik, till en hållbar och säker miljö, säger Mats Aronsson, trafiksamordnare på Hedemora kommun. Vi hoppas på överseende från de som är berörda och blir påverkade.  

Kartbilden visar åtgärder som ska genomföras längs Västra Järnvägsgatan. 

Kartbild_åtgärder.jpg
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-21