God man eller förvaltare

Godmanskap kan anordnas för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Om personen dessutom är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom kan förvaltarskap anordnas.

Det är tingsrätten som beslutar om att anordna godmanskap och förvaltarskap och utser god man och förvaltare första gången samt beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra. Vid byte av god man eller förvaltare beslutar överförmyndaren om detta.

Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och gode mannen och huvudmannens samtycke krävs alltid för rättshandlingar utöver den sk "dagliga hushållningen". Kan huvudmannens samtycke inte inhämtas pga att personen inte förstår vad saken gäller, inhämtas yttrande från närmast anhöriga. Huvudmannen har vid godmanskap kvar sin rättshandlingsförmåga, vilket den inte har vid förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, som kan genomföras mot någons vilja. Förvaltarskapet kan även begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.

God man eller förvaltare utses inte om det går att hjälpa en person på ett mindre ingripande sätt. Detta innebär att om den enskildes behov kan tillgodoses genom fullmakt eller annan lösning behöver man inte en god man eller förvaltare. God man och förvaltare kan också anordnas vid enstaka händelser, t ex för att sälja en fastighet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-08-30

 

Hedemora kommuns växel 0225-34 000

Inger Annestrand-Jönsson, handläggare,
0225-34 171

Anita Sörlie, handläggare, 0225-34 112 

Terhi Lehtinen Andersson, handläggare,
0225-34 173
 
Marja Lindblom Liljekvist, assistent,
0225-34 111

Torbjörn Granström Enhetschef/handläggare, 0225-34 115

Telefontider
Måndagar 10:00-12:00
Onsdagar 10:00-12:00
Torsdagar 13:00-15:00 


E-post
overformyndarkansli@hedemora.se 

Fax
0225-341 00