Vägarbete startar längs Västra Järnvägsgatan

Skylt varning för vägarbete

På måndag den 18 oktober planerar Hedemora kommun att påbörja en större ombyggnad och upprustning av Västra Järnvägsgatan på sträckan mellan Haggårdsvägen och Nya Brogatan. Arbetet kommer att pågå under hösten och kommande vår. 

Trafiken i området blir påverkad och det blir bland annat förbjudet att parkera fordon längs med gatan under arbetsperioden.

- Boende i området kommer kunna ta sig fram in och ut från fastigheterna, men ett visst mått av tålamod för byggstök kommer att behövas. Hedemora kommun hoppas på överseende från de som är berörda och blir påverkade, säger Mats Aronsson, trafiksamordnare på Hedemora kommun.  

Ny del med belyst gång- och cykelväg och tryggare miljö

När arbetet är klart får vi en väg som är bredare, men även mer trafiksäker för gång- och cykeltrafikanter. En helt ny sträcka med gång- och cykelväg och belysning ska byggas separerad från bilvägen mellan Nya och Gamla Brogatan. Den knyts då ihop med befintlig gång- och cykelväg till ett längre skyddat cykelstråk till och från resecentrum. Den resterande befintliga delen blir också förbättrad trafiksäkerhetsmässigt. 

Entrén till tunneln vid resecentrum, mot Västra Järnvägsgatan, ska delvis byggas om för att skapa en tryggare närmiljö. Muren ska bli lägre för bättre sikt och kompletteras med ytterligare belysning.

Kommunen ska även anlägga nya parkeringsplatser längs Västra Järnvägsgatan. 

Ombyggnaden är del av ett större arbete

Trafikverket som ansvarar för järnvägen planerar att stänga plankorsningen vid Sturegatan till sommaren 2022. Det gör man av säkerhetsskäl då järnvägen vid resecentrum ska utökas till dubbla spår, vilket förbättrar kapaciteten för tågtrafiken. Tåg slipper därmed invänta varandra in och ut från stationsområdet. 

När plankorsningen stängs ökar trafiken längs Västra Järnvägsgatan.

- Genom att bygga om Järnvägsgatan anpassar vi trafikmiljön efter ett förväntat fordonsflöde med både mer och tyngre trafik, till en hållbar och säker miljö, säger Mats Aronsson.  

Kartbilden visar åtgärder som ska genomföras längs Västra Järnvägsgatan. 

Kartbild_åtgärder.jpg
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-19

Startsida