Vi förbereder för valet 2022

Lådor på rad och valskärm

Söndag 11 september är det dags igen - fria och demokratiska val ska genomföras runtom i Sverige. I Hedemora väntar 45 000 nerpackade valsedlar på att få komma ut i vallokalerna. 

I Hedemora har förberedelserna pågått under många månader så att våra kommuninvånare ska kunna göra sina val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 

På Hedemora kommun är Oksana Lukina valsamordnare och har jobbat med valet sedan i januari. Här svarar hon på frågor om hur valet kommer att genomföras och hur förberedelserna ser ut i kommunen.  

När får man rösta?

Förtidsrösta från 24 augusti

Den officeilla valdagen för valet 2022 är den 11 september. Då går man till sin vallokal och lägger sin eller sina röster.

Den som vill eller behöver kan göra sina val genom att förtidsrösta från 24 augusti till och med 11 september.

Du kan också rösta om du befinner dig utomlands, tillfälligt eller mer permanent. Röstningen sker då genom att man brevröstar från 28 juli, eller röstar från ambassad eller konsulat. Den 18 augusti öppnar förtidsröstningen på svenska konsulat och ambassader i utlandet.

- På val.se kan du beställa röstningsmaterial till valfri adress för att brevrösta från utlandet. Den som bor utomlands och är anmäld till röstlängden behöver inte beställa material. Det skickas automatiskt till den adress i utlandet som du har anmält till Skatteverket. 

Om du inte beställer från valmyndigheten finns röstningsmaterial att hämta på Hedemora kommun. 

Läs mer: Rösta från utlandet - Valmyndigheten


Var kan man rösta?

Rösta i din vallokal 11 september

I Hedemora kommun finns åtta vallokaler som har öppet under valdagen 11 september. Fyra av dessa är i centrala Hedemora och fyra ligger i våra byar runtom i kommunen.

Under förtidsröstningen (24 augusti - 11 september) finns det fyra röstningslokaler, varav en i centrala Hedemora. Du som röstar på själva valdagen ska rösta i den vallokal som anges på ditt röstkort. Förtidsröster tas emot i samtliga fyra röstningslokaler, oavsett vad som står på ditt röstkort.

- Vilka vallokalerna är och när de ska hålla öppet är klart, men vi informerar om dessa senare på hedemora.se. Det är av säkerhetsskäl och för att minska risken för sabotage vi väntar med att göra den informationen officiell, säger Oksana Lukina.

Hur ser förberedelserna ut inför valet i Hedemora?

100 valarbetare och 45 000 valsedlar

Inför valet i Hedemora har cirka 100 valarbetare rekryterats. Valnämnden har beslutat om var och ens förordnande efter att kommunens valsamordnare har haft samtal med alla nya valarbetare. 

Valskärmar, röstsedlar och allt övrigt valmaterial är levererat från valmyndigheten och står nu färdigpackat inför att röstningslokalerna öppnar 24 augusti.

Totalt handlar det om 45 000 valsedlar från 9 partier (de partier som senaste två valen har haft mer än 1 procent av rösterna i landet). Övriga registrerade partier levererar sina valsedlar och namnvalsedlar själva till röstlokalerna och vallokalerna.  

Hur ser vi till att valdeltagandet är demokratiskt och säkert?

Valet ska vara tryggt, säkert, fritt och hemligt

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Det betyder bland annat att ingen ska få veta hur du röstar om du inte själv väljer att berätta det och att du gör ditt val själv. Detta är grundlagsstadgade principer som Hedemora följer i alla förberedelser. 

- Valmyndigheten har till exempel rekommenderat att den person som själv kandiderar i något av valen inte bör arbeta som röstmottagare/rösträknare. Det är nytt för det här valet. Kommunen har tagit beslut om att följa den rekommendationen, säger Oksana Lukina. Representanter från valnämnden i Hedemora kommer dessutom att finnas på plats i de olika vallokalerna på valdagen för att säkerställa säkerhet och kontroll.

Vallokalerna är beslutade av valnämnden både utifrån säkerhet och funktionalitet så att valet blir praktiskt genomförbart på rättssäkert sätt. En av alla aspekter som tagits hänsyn till i valet av lokal är att minska risken för spridning av covid.

Det ska vara tryggt för väljarna att delta i valet och valarbetarna ska ha kunskaper om hur valarbetet ska gå till på ett säkert sätt enligt regler som finns. 

- Alla som ska arbeta med valet genomgår en obligatorisk utbildning, vilket är ett krav från valmyndigheten. I utbildningen ingår bland annat regler om objektivitet för att väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. Valarbetarna har tystnadsplikt för att inte avslöja den viktiga principen om valhemlighet, säger Oksana Lukina.

Flera saker i vallokalen skyddar din valhemlighet, bland annat: 

  • att valsedlarna finns bakom avskärmning och att du är ensam när du tar dem
  • valskärmen som du är ensam bakom när du lägger valsedlarna i kuvert
  • valarbetarna är strategiskt utplacerade i lokalen för att överblicka, hantera hur personer rör sig i lokalen och vara behjälpliga. 

Röstmottagare kan vara behjälpliga personer som behöver hjälp att göra iordning valkuverten. 

Hur får alla möjlighet att rösta?

Budröstning och ambullerande röstmottagare

Kommunen erbjuder de som inte själva kan ta sig till röst eller vallokal pga av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder att rösta i sin bostad, vårdhem eller där de befinner sig. Då åker valarbetarna ut och tar emot rösterna. Budröstning och ambullerande röstning kan ske från 24 augusti till 11 september.

- Vi har även jobbat för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, såsom ramper in i vallokaler. Och vi kommer att informera på olika språk inför valet, säger Oksana Lukina. 

Läs mer: Rösta med bud - Valmyndigheten


Var hittar jag information om valet?

Det är i första hand valmyndigheten som ansvarar för information om valet. Kommunen ansvarar och informerar om valets genomförande lokalt. Information finns på kommunens webbplats.

Läs mer: Val 2022 (hedemora.se)


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-27

Startsida