Våld i nära relationDepressed woman sitting on couch hide head hugging with hands laps and crying having broken heart break up big problems. Upset teen offended abused desperate, psychological trauma or addiction concept

Lever du i en situation där du utsätts för våld, kränkningar, hot eller hot om våld från någon du har en nära relation med? Socialtjänsten i Hedemora kan ge stöd och hjälp.

Vid akut fara

Ring 112 för att tillkalla polis/ambulans

Vad är våld i nära relationer?

Såval män som kvinnor kan utsättas för våld i nära relationer, även barn. Våldsutövaren kan bara en partner, ett barn, en släkting eller en vårdgivare. Våldet kan uttrycka sig på olika sätt, det kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt, hedersrelaterat, funktionshinderrelaterat eller handla om försummelse. 

Det kan exempel vara när någon:

 • Kallar dig något ful och elakt och kränker dig med ord
 • Knuffar, slår, sparkar, drar dig i håret eller skadar dig på annat sätt
 • Kontrollerar eller begränsar dig och tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil.
 • Tvingar dig till något sexuellt, tafsar på dig eller ger kränkande kommentarer.
 • Tar kontroll över din ekonomi genom att exempelvis tvingar dig att teckna avtal/abonemang eller att ta lån.
 • Skadar eller hotar om att skada ditt husdjur
 • Inte ger dig den vård och omsorg som du har rätt till, ger dig för lite mat, inte ger dig den medicin du behöver, lämnar dig ensam eller nekar dig hjälp.
 • Bestämmer över ditt liv och din framtid genom att exempelvis tvinga eller pressa dig att att gifta dig mot din vilja. 
Är du utsatt för våld i nära relation?

Socialtjänsen kan vara behjälplig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Skydd och tillfälligt boende
 • Ekonomisk och viss praktisk hjälp
Utsätter du andra för våld?

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Råd och stödsamtal
 • Stöd för att bättre kunna hantera konflikter, relationsproblem och aggressivitet
 • Stöd i föräldrarollen
Behöver du stöd eller hjälp?

Kontakta socialtjänstens handläggare inom våld i nära relationer om du vill ha stöd och hjälp eller om du har frågor.

Direktnummer: 0225-341 52, vardagar kl 8:00-16:00
E-post: socialkontoret@hedemora.se

Socialjouren i Dalarna nås via telefon 112 under kvällar och helger när socialtjänsten har stängt.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-05

Enhetschef:
Sara Pommer
0225- 340 34
sara.pommer@hedemora.se