Var finns tillgänglighetshinder?

Vila-i-skuggan-med-rollator_Hemsida.jpg

Hedemora ska vara tillgängligt för alla men alla har inte samma förutsättningar. Det finns många hinder som påverkar oss på olika sätt. Ibland är det stora och ibland små hinder. Oavsett berör de upplevelsen av den offentliga miljön för oss.

En trapp eller en trottoarkant kan göra framkomligheten sämre för någon, övergångsställen är en annan sådan plats. Lutar en trottoar blir det mycket svårare för någon med rollator, barnvagn eller rullstol. Parkbänkar behöver vara anpassade så det är lätt att sätta sig eller att resa sig från, kanske behövs ett armstöd för att underlätta. De behövs dessutom för att kunna sätta sig för att vila under en promenad.

Just nu pågår en tillgänglighetsinventering i Hedemora. Där behövs dina synpunkter för att vi ska identifiera var hindren finns, och kommunen har en viktig uppgift i att underlätta tillgängligheten för alla.

Du kan hjälpa oss att peka ut de hinder du upplever i vår tillgänglighetsinventering. Det används sedan för att få en överblick över sådant som behöver åtgärdas i den offentliga utomhusmiljön. Du kan beskriva hindret, peka ut platsen på en karta och även bifoga en bild om du vill.

Läs mer och lämna dina synpunkter på tillgängligheten på
www.hedemora.se/tillgangligutomhusmiljo

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-08-31