Gemensam värdegrund - KRAM

Hedemora kommuns mål är att skapa en tydlig och enhetlig bild av organisationen samt att Hedemora kommun ska upplevas som en välkomnande och trivsam plats. Tillsammans har vi enats om hur vi når dit. En gemensam värdegrund som beskriver vår utgångspunkt och vad vi tror är avgörande för att lyckas i vårt uppdrag har tagits fram. Alla medarbetare i kommunens organisation omfattas av den gemensamma värdegrunden. Vår värdegrund beskriver hur vi förhåller oss till vårt gemensamma uppdrag. KUNDFOKUS, RESPEKT, ANSVAR och MOD är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa uppdraget på bästa sätt.

Gemensam värdegrund som pdf

gemensam_vardegrund.jpg 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-01-28