Hur jobbar vi/tid resultat och effekter

Projektet startar 3 februari 2020 och avslutas 31 maj 2022. Projektet har tre olika faser:

  • Planerings- och analysfasen, 3 februari 2020 – 31 maj 2020
  • Genomförandefasen, 1 juni 2020 – 31 mars 2022
  • Avslutningsfasen, 1 april 2020 – 31 maj 2020

Vår ambition är att utveckla metoder som bidrar till ett första steg in på arbetsmarknaden trots avsaknad av formell examen. Vi vill tillsammans med arbetsgivare utforska arbetsområden där en begränsad kompentens ändå är tillräcklig för att utföra arbeten inom begränsade arbetsområden. Vi kan idag se att det finns sysslor som utförs inom flera områden där utföraren har en högre utbildningsnivå än vad som krävs. Vår metod bygger på flera steg där yrkesskicklighet, erfarenheter och språkkunskaper inom yrkesområdet kombineras. Centralt är att vår insats tar sikte på arbete och egen försörjning oavsett utbildningsbakgrund.


Överföring av enklare arbetsmoment till beskrivna deltagare ger utrymme för den mer välutbildade och etablerade medarbetaren att utföra fler kvalificerade arbetsuppgifter. I den senare gruppen finns det möjligheter och förmodad kapacitet för utbildningar på en högre nivå till yrken där efterfrågan är stor. Att stimulera till en arbetskraftsförskjutning kan fylla de tomrum som arbetsmarknaden efterfrågar inom de flesta branscher.

Resultat på individnivå

Deltagarna inkluderas i samhället, får social gemenskap och får egen försörjning genom arbete, studier eller företagande. Detta är även viktigt ur ett barnperspektiv då barn får se sina föräldrar ha en sysselsättning. Goda förebilder är viktigt för unga individer.

Resultat på organisationsnivå

Hedemora kommun som organisation får ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetssätt för att få ut människor i egen försörjning. På sikt förväntas lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och ökad tillväxt då arbetslösheten minskar, samt ökade skatteintäkter.


Resultat på projektnivå

En inkluderande modell för arbete, studier och företagande tas fram och säkras utifrån jämställdhet och jämlikhet och att denna kan spridas både digitalt och analogt. Förhoppningen är att projektet blir framgångsrikt och att Hedemoramodellen kan implementeras i kommunen och fungera under många år framöver. Visionen är också att andra kommuner kan inspireras av projektet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-07-27