Styrkor och utmaningar

Styrkor

För deltagaren:

Hedemoramodellen skapar alternativa insatser för människor som för stunden har en begränsad förmåga att komma till arbete. Hedemoramodellen garanterar en kontinuitet där deltagarnas erfarenheter, praktiska och teoretiska kunskaper blir synliga. Ingen deltagare ramlar ur vår modell då alla steg genomförs i egen regi. 

Modellen ger möjlighet för den enskilde att förhållandevis snabbt få kontakt med arbetslivet och medarbetare på olika arbetsplatser. Detta är ovärderliga möjligheter för etablering på arbetsmarknaden och ur ett inkluderingsperspektiv.

Modellen ger ett nytt perspektiv för deltagaren att våga möta efterfrågan på arbetskraft.

För arbetsplatsen:

Överföring av enklare arbetsmoment till deltagaren i Hedemoramodellen ger utrymme för den mer välutbildade och etablerade medarbetaren att utföra fler kvalificerade arbetsuppgifter. I den senare gruppen finns det möjligheter och förmodad kapacitet för utbildningar på en högre nivå till yrken där efterfrågan är stor. Att stimulera till en arbetskraftsförskjutning kan fylla de tomrum som arbetsmarknaden efterfrågar inom de flesta branscher.

Utmaningar

Samverkan:

Det kommer bli en utmaning att föra samman olika instanser inom kommunen och med näringslivet och skapa en gemensam målbild. Såväl inom kommunen som inom näringslivet finns ibland ett motstånd mot förändring och det kan vara svårt att se nyttan av att bidra till en förändring. Man är trygg i de strukturer som alltid har varit och det är oroväckande att tänka nytt. 

Kommunikation mellan kommunförvaltningar, utbildningsanordnare och näringsliv är också en utmaning för projektet. Det är viktigt att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för alla inblandade i projektet, från den enskilde deltagaren till högre chefer inom kommunförvaltning och företag. 

Arbetsplatser:

Är detta en kostnad eller en investering? Detta kan vara en fråga som några ställer sig. Utmaningen här blir att försöka få alla intressenter att se projektet som en investering i framtida arbetskraft och ett sätt att trygga framtidens kompetensförsörjning.

Tidsperspektiv:

En annan utmaning är att skapa tid för medarbetare både inom utbildning, kommunförvaltning och arbetsplatser att medverka i projektet. Chefer på olika nivåer behöver skapa tid för sina medarbetare att delta i och satsa på projektet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-07-27