Verksamhetsförbättringar säkrar ordning i omsorgsförvaltningen

marjo.jpg

Hedemora kommun är nu färdiga med sina utredningar gällande de tre Lex Sarahanmälningar som gjordes i februari. I samtliga tre utredningar finner kommunen att de åtgärder som vidtagits sedan bristerna uppmärksammats är tillräckliga.

Samtidigt betonar förvaltningschef Marjo Savelius allvaret i det som upptäcktes.

- Det är bra att vi nu får en allt bättre kontroll över verksamheten. Våra egna kontroller är nyckeln till fortsatt förbättring av verksamheten.

Uppföljda enligt lagen

Sedan årsskiftet har övergripande strukturella åtgärder vidtagits på Barn- och ungdomsenheten. Detta för att stärka myndighetsutövningen och öka rättssäkerheten. Förvaltningen har förstärkt enheten med ytterligare en 1:e socialsekreterare. Varje 1:e socialsekreterare stöttar sex socialsekreterare och har veckovisa enskilda ärendegenomgångar med varje socialsekreterare.

Socialtjänsten i Hedemora kommun har också satsat på att stärka upp med flertalet erfarna konsulter för att komma tillrätta med de brister som funnits i förhållande till placerade barn och ungdomar.

Alla barn och ungdomar är nu uppföljda i enlighet med gällande lagstiftning och enligt de behov som varje individ har.

Dessutom har Omsorgsnämnden beslutat om en övergripande riktlinje om systematiskt kvalitetsarbete där ansvarsfördelningen är tydliggjord. Riktlinjen gör uppföljningen tydligare för de förtroendevalda.

Kvalitetsarbetet fortsätter

Utredningarna visar att barn riskerat att råka illa ut genom de brister i uppföljning och kontroll som kommunen nu kunnat identifiera. De åtgärder som nu genomförs bedöms dock som tillräckliga för att missförhållandena inte ska upprepas.

Kommunen lämnar nu sina utredningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och avvaktar återkoppling. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-04-01

Startsida