För dig som lever i en relation med kränkningar, hot eller våld

Lever Du i en situation där du blir utsatt för kränkningar, hot eller våld av din partner eller tidigare partner? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att avstå från något den vill.

Du är inte ensam! Tusentals människor i Sverige utsätts för våld i nära relationer. Det är aldrig ditt fel att du blir utsatt för våld. Det är den som använder våldet som har det fulla ansvaret.

Hjälp och stöd
Det finns hjälp och stöd att få för dig som upplevt och/eller är utsatt för våld i en nära relation och för dig som utsätter någon för våld i en nära relation. Du kan kontakta socialtjänsten, polisen och frivilliga organisationer för att få hjälp och stöd.

Socialförvaltningen kan erbjuda:

- Rådgivning och stöd för att du ska kunna förändra din situation.
- Praktisk och ekonomisk hjälp i en akut situation.
- Tillfälligt skyddat boende.
- Du kan aldrig tvingas till att ha samtal tillsammans med den som utsätter eller har utsatt dig för våld     eller hot.

Hedemora kommun har antagit handlingsplan för kvinnofrid, mot våld i nära relationer.

Handlingsplan vid våld i nära relationer
Uppdaterad handlingsplan vid våld i nära relationer kommer inom kort. 

Hos socialtjänsten finns en enhet mot våld i nära relationer, telefon vardagar 09:00-16:00. 
Tel. 0225-341 52.  
Är det akut ring 112. (Du kan vara anonym när du ringer) 

Här kan du hitta länkar med mer information och stöd:
www.kvinnofridslinjen.se, Tel 020-50 50 50  Du ringer dit gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
www.nck.uu.seNationellt centrum för kvinnofrid är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid.
www.somaya.se, För kvinnor med utländsk härkomst och/eller med muslimsk identitet
www.terrafem.org, Rikstäckande jour för kvinnor med utländsk härkomst.
www.rfsl.seRiksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter. 
www.bris.se, Barnens rätt i samhället.