Hedemora Kvinnojour

Hedemora_kvinnojour.jpg

Vad är våld?

Våld är handlingar riktade mot en annan person som skadar, skrämmer eller kränker och som får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. – Per Isdhal, Meningen med våld

Våldsformer

 • Fysiskt våld
 • Psykiskt våld
 • Sexuellt våld
 • Materiellt våld
 • Ekonomiskt våld
 • Latent våld

Varningssignaler

 • Du skuldbeläggs och kritiseras.
 • Du, och det du gör, nedvärderas.
 • Du övertalas att avstå från intressen och vänner.
 • Ditt klädval styrs.
 • Din partner kontrollerar din mobil och andra ägodelar.
 • Din partner kräver att skjutsa dig vart du än ska.
 • Överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll.
 • Du måste alltid säga vem du har träffat och var du har varit.
 • Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst.
 • Du kallas för kränkande saker, ofta med sexuell antydning.
 • Du hotas och/eller angrips fysiskt.

Så kan kvinnojouren hjälpa dig

 • Vi tror på dig.
 • Vi lyssnar, stöttar och peppar.
 • Du avgör själv vad du vill berätta.
 • Vi kan hjälpa och stötta dig i kontakt med myndigheter.
 • Vi kan träffa dig för stödsamtal eller ha samtal med dig över telefon och mail.

 

Hos oss kan du vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter: 

Hedemora Kvinnojour
Box 23
776 21 Hedemora
hedemorakvinnojour@roks.se 

Tel: 072-009 95 08

Facebook: Hedemorakvinnojour
Instagram: Hedemorakvinnojour 

Vill du engagera dig i kvinnojouren?

Välkommen att kontakta kvinnojouren via telefon eller mail.