Hjälp för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld

Är du utsatt för våld, hot, kränkningar av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld och förtryck?

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska umgås med? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar, syskon och/eller andra släktingar? Är du utsatt för påtryckningar om att gifta dig, fast du inte vill? Tvingas du dölja din sexuella läggning?

Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta socialkontoret eller polisen för att få råd, stöd och hjälp om du är/ blivit utsatt för hedersvåld, hedersbrott.

Socialkontorets reception 0225-340 56. Kommunens växel 0225- 340 00

 Är det akut ring 112