Misstänker du att ett barn far illa?

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt.

Vid orosanmälan ring Barn-och Ungdomsenhetens mottagning 0225-342 52.

Här har vi samlat information om vad en orosanmälan innebär samt vårt arbete i frågan.