Stöd till dig som är ung

Om livet känns jobbigt finns det flera ställen att vända sig. Till exempel elevhälsan, vårdcentralen eller ungdomsmottagningen. I Hedemora finns också fältassistenter som kan vara ett stöd för dig. 

Du kan också vända dig till socialtjänsten för stöd och hjälp. Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt. De får inte avslöja vad du har berättat.

Socialtjänsten kan du kontakta på 0225-340 56. 

Här finns mer information om stöd för dig.