Hur sköts halkbekämpningen?

Vid halkbekämpning skall i möjligaste mån makadam (krossat stenmaterial) användas på gator, gång- och cykelvägar och gångbanor. Vid isiga vägbanor kan i nödfall saltinblandat grus användas.

Vi strävar efter att minska saltanvändningen.