Var kan jag hämta sand?

Det finns kross att hämta  på parkeringen vid ishallen.

Vid ishallen får man hämta max tre hinkar, kan vara bra att ta med spade och ev. spett. Man får bara hämta om man ska sanda sin egen trottoar. Ta med hink! Enligt lokala föreskrifter skall fastighetsinnehavaren inom detaljplanelagt område sköta gångbanorna genom att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken samt vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.