Snöröjning Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg

Vägföreningar och vägsamfälligheter

I övriga tätorter, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg och på enskilda vägar är det vägföreningar och vägsamfälligheter som svarar för vinterväghållningen.

Om du vill veta vilken förening som sköter vägen eller komma i kontakta den kan du ringa Lantmäteriets kontaktcenter 0771-63 63 63.