Snöröjning på läns- och riksvägar

Trafikverket har skötselansvaret över läns- och riksvägarna och de sköts av entreprenörer som arbetar på uppdrag av Trafikverket. Entreprenörerna plogar, saltar och sandar, river is och tar bort snö, tinar trummor och röjer stormfällda träd. De sköter också rastplatser, busshållplatser och trafiksignaler.

Se vem som sköter vägarna i Hedemora och övriga Dalarna på Trafikverkets webbplats.
Vilken entreprenör sköter din väg i Dalarnas län - Trafikverket