Hur fungerar snöröjningen?

Vi inhämtar dagligen rapporter och prognoser från SMHI om väderlek och nederbörd. Snöröjningen på våra öppningsgator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, torg och bostadsgator påbörjas då snödjupet är ca 8 cm.

Öppningsgatorna bör vara snöröjda före kl. 07.00 och parkeringsplatserna före kl. 9.00.

Vi prioriterar först centrumområdet och de centrala busshållplatserna samt de större gatorna, bl.a. Åsgatan, Gussarvsgatan, Brunnsjögatan, Bergslagsgatan, Åkargatan och Sätervägen. Därefter snöröjes det övriga vägnätet.

Gångbanor (trottoarer) som byggs om till gång- och cykelbanor snöröjs förtsättningsvis av kommunen. 

Vi underhåller idag

Gator och vägar

68,6 km, varav 13,3 km utgörs av s.k. öppningsgator (större gator)
Gång- och cykelvägar 8,8 km
Parkeringar och torg Ca 24 000 m2
Övergångsställen och trappor Ca 90 övergångsställen och 18 trappor