Varför ligger det plogvallar på gångbanor ibland?

Kommunen har även möjlighet att nyttja gångbanor för uppläggning av snövallar. Istället för att lägga plogvallen på körbanan och få en smal körbana och en smal gångbana så kan kommunen ploga igen en gångbana för att skapa ett bredare utrymme där biltrafik och gångtrafik blandas, detta bedöms från fall till fall och gäller främst i villaområden. Ibland hänvisas då all gångtrafik till ena sidans gångbana som då skall hållas öppen för gående. Trafiksäkerheten får dock inte försämras för de gående.