Mål och budget

Den kommunala sektorn har under en rad år redovisat relativt goda resultat. Skatteintäkterna har utvecklats relativt gynnsamt, trots sviktande konjunktur, och extra tillskott i form av återbetalning av AFA-försäkringspremier och konjunkturstöd. Trots draghjälpen är det många kommuner som bedöms ha en besvärlig ekonomisk situation. Enligt SKR;s (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömning kommer kommunerna, utan ökade statsbidrag, sannolikt behöva höja skatten för att klara av att utveckla skola, vård- och omsorg i samma takt som hittills. Bedömningen är ändå att kommunerna till hälften kan uppnå det som borde kunna få betraktas som god ekonomisk hushållning, d.v.s. ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag, med en oförändrad medelskattesats.

Det framtida läget för kommunerna kan sammanfattas med att skatteintäkterna väntas öka relativt långsamt, statsbidragen ligger kvar på oförändrad nivå d.v.s. urholkas realt sett. Det ökade investeringsbehovet, främst beroende av eftersatt underhåll och en växande andel äldre och barn.
Hedemora kommuns skatteintäkter är beräknade utifrån SKR;s skatteprognos per oktober.
Kommunens planerade investeringar för året ligger ungefär på samma nivå som de närmast föregående åren och kommer att genomföras utan upplåning.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-27