Årsredovisning och Delårsrapport

Hedemora kommun lämnar för varje år två officiella rapporter 

Delårsrapport lämnas per 31 augusti och avser tiden januari-augusti. Rapporten innehåller även en prognos för hela året.

  • Årsredovisning lämnas per 31 december och avser hela året. 

Såväl Delårsrapporten som Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige. Den innehåller information om ekonomiskt resultat, finansiell ställning och verksamhetens ekonomi samt måluppfyllelse.

I rapporterna ingår, förutom Hedemora kommun, även en sammanställd redovisning (motsvarande koncernredovisning) för kommunen och dess helägda dotterbolag. Kommunens helägda bolag är AB Hedemorabostäder, Hedemora kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB samt Hedemora näringsliv AB.

Vill du ha årsredovisningen i pappersformat kontaktar du kommunens ekonomiavdelning.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-03-31

Ekonomichef

Emil blomberg
E-post: emil.blomberg@hedemora.se

Kommunens växel: 0225-340 00