Aktiviteter på hemmaplan (omgång 2)

För att det man har planerat i aktivitetsplanerna faktiskt ska hända handlar det ju även fortsatt om att hålla arbetet på hemmaplan levande. Som stöd för att lyckas kan ni genomföra nedan moment:

  • Ha aktivitetsplanerna som stående punkt på era interna möten. Glöm inte att diskutera hur det går med jämställdhet och jämlikhet kopplat till dessa.
  • Nyckelpersoner och chef följer upp att de som ansvarar för olika aktiviteter gör det de ska och har de resurser som de behöver.
  • Ta hjälp av mångfaldsstrateg vid behov av stöd kring jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen.
  • Introducera eventuella nyanställda till aktivitetsplanerna och hur ni jobbar med dem.