Aktiviteter på hemmaplan (omgång 1)

För att det man har planerat i aktivitetsplanerna faktiskt ska hända handlar det ju efter workshopen att komma igång med arbetet på hemmaplan. Det kan vara svårt när vardagen och alla "måsten" tränger sig på. Som stöd för att lyckas kan ni genomföra nedan moment:

  • Sätt upp skylt som en påminnelse om att detta jobb ska göras.
  • Ha aktivitetsplanerna som stående punkt på era interna möten. Glöm inte att diskutera hur det går med jämställdhet och jämlikhet kopplat till dessa.
  • Nyckelpersoner och chef följer upp att de som ansvarar för olika aktiviteter gör det de ska och har de resurser som de behöver.
  • Ta hjälp av mångfaldsstrategen vid behov av stöd kring jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen.