Delårsavstämning

Delårsavstämningen handlar om att stanna upp och stämma av hur arbetet gått hittills. På så sätt kan man göra eventuella justeringar framåt för att lyckas komma i mål. Visar det sig att vi inte kommit lika långt som vi tänkt oss eller att arbetet gått i en riktning som inte blivit bra ger delårsavstämningen en chans att styra om och styra upp sig om det inte går så bra. Fira framgångar!

Före

Gör dessa moment före ni ses i grupp för att genomföra delårsavstämningen.

  • Chef och nyckelpersoner följer upp de aktiviteter som har jämställdhets- och jämlikhetsintegrerats i aktivitetsplanerna.

Under

Dessa moment gör ni under delårsavstämningen.

  • Gå igenom aktivitetplanerna och stäm av hur det går kopplat till jämställdhet och jämlikhet.
  • Fira framgångar, men deppa inte ihop av motgångar - ni har fortfarande möjlighet att arbeta er runt dem!
  • Fundera kring om det redan nu finns saker ni lyckats med och som ni kan "skryta" om och dela med er av till andra. 

Efter

Gör dessa moment efter ni har genomfört delårsavstämningen.

  • Dokumentera ert arbete genom att svara på de extra frågor till delårsrapporten som mångfaldsstrategen skickar till er. Ni hittar dem också på G:.
  • Informera politiken om ert arbete.  
  • Dela med er av framgångar internt via intranätet eller externt till kommuninvånare. Ska något lyftas till kommunens årsredovisning? Se exempel från 2018 här.