Uppföljning

Sista steget handlar om att följa upp och utvärdera arbetet inför att ett nytt år tar vid. För att få bästa möjliga nystart handlar det dels om att blicka tillbaka och utvärdera det arbete som skett hittills. Dels om att träffa andra enheter som gör liknande resor för inspiration och erfarenhetsutbyte. 

Före

Gör dessa moment före konferensen.

  • Genomför en uppföljning av arbetet internt på er enhet. Ett tips är att utgå från frågorna: Vad har gjorts? Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vilka är de viktigaste lärdomarna? Vilka framgångar ska vi fira? Vilka tips har vi till andra (och till oss själva inför nästa år)?
  • Lyft goda exempel till mångfaldsstrategen och kommunikationsavdelningen.
  • Genomför självskattningen igen för att se hur ni utvecklats under året.

Under

Detta händer under konferensen.

  • Alla enheter som genomför arbetet samlas och delar erfarenheter, tips och utmaningar med varandra. Det kan exempelvis ske i form av en resultatkonferens för erfarenhetsutbyte och för att fira framgång. 

Efter

Efter konferensen ska nedan göras.

  • Dags att dra igång ett nytt års arbete! Starta processen med att identifiera det nya årets nyckeltal, de utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet ni har samt ta fram aktivitetsplaner för hur ni ska jobba med dem.