Uppstart

Uppstartssteget handlar om att sätta samman arbetsgruppen som ska jobba med Välgrundat-processen på enheten samt att starta upp arbetet i den gruppen. Huvudaktiviteten är ett uppstartsmöte med nya arbetsgruppen. Målsättningen med steget är att öka kunskapen om Välgrundat-processen samt att planera processen så att den passar verksamhetens förutsättningar. 

Före

Gör dessa moment före uppstartsmötet. 

 • Chefen utser nyckelperson(er) till arbetsgruppen. Vi rekommenderar starkt att chefen är del av arbetsgruppen tillsammans med 1-2 andra personer beroende på hur stor enheten är. Dessa kan antingen anmäla sig frivilligt eller utses utifrån att de är nyckelpersoner.
 • Chefen bokar in ett uppstartsmöte med den nya arbetsgruppen.
 • Arbetsgruppen läser inför mötet igenom mål och budget för aktuellt år (se exempel från 2019 här) för att se vilka prioringar som gäller för enhetens arbete det kommande året.
 • Gå även igenom de nyckeltal som gäller den egna enheten. Hedemora kommun använder en kortlek för att jobba med kommunens nyckeltal (se exempel här). Kontakta din förvaltningsledning för åtkomst till er kortlek med aktuella nyckeltal. 
 • Läs informationsbroschyren om Välgrundad verksamhet.

Under

Dessa moment gör ni på själva uppstartsmötet.

 • Arbetsgruppen genomför ett uppstartsmöte för Välgrundat-processen där nedan moment genomförs.
 • Se fimen om ojämställdhetsutmaningar.
 • Se filmen om systematiskt förbättringsarbete.
 • Diskutera vilka förutsättningar ni har på er enhet. Det handlar dels om det praktiska (hur stor enheten är, hur årshjulet ser ut etc), dels enhetens uppdrag och typ av verksamhet (vilken målgrupp, vilka dess jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar är samt vilka nyckeltal som gäller). Arbetet har störst chans att bli framgångsrikt och effektfullt om det utformas för att passa just er och den typ av verksamhet som ni bedriver. 
 • Enheten ska jobba med samtliga nyckeltal som berör den, men inför träffen "Nu & framåt" kan arbetsgruppen välja ut vilka av nyckeltalen som ska prioriteras att arbeta med i helgrupp. Minst ett nyckeltal per styrperspektiv ska vara med.
 • Gör självskattningen.
 • Boka datum för träffen “Nu & framåt”, där ni ska ta fram aktivitetsplaner med resten av enheten, och planera upplägg och arbetsfördelning inför träffen. 

Efter

Gör dessa moment efter uppstartsmötet.

 • Planera in arbetsprocessen med Välgrundat i er ordinarie verksamhetsplanering, t.ex. i ert årshjul eller liknande.
 • Maila mångfaldsstrategen er ifyllda självskattning samt inplanerat datum för workshop.