Kommunens vänorter

Lettland

Bauska är kommunens vänort. Samarbete har skett från 1992 och ett avtal om samarbete mellan Bauska räjong och Hedemora kommun undertecknades 1997 och godkändes av kommunfullmäktige, § 82/97.

Code i Bauska

Stureskolan har utbyte med Code Primary School i Bauska sedan 1992. 1999 undertecknades ett avtal mellan skolorna. Ett tiotal lärare har varit delaktiga i utbytet med bl a pedagogiska diskussioner. Elever som deltagit har fått upplevelser utöver de vanliga och stimulerats i sina studier i engelska.

Vidusskolan i Bauska

Martin Koch-gymnasiet har samarbetat med Vidusskolan nr 1 i Bauska sedan 2004. Bland annat har projekt med att samla in kläder och leksaker genomförts.


Tanzania      

Ishozi-Ishunju-Gera i Tanzania

Ishozi-Ishunju-Gera utsågs till Hedemora kommuns vänort av kommunfullmäktige 1999, § 42, efter att ett samarbete hade pågått under många år via Martin Koch-gymnasiets engagemang. I beslutet anges att samarbetet främst ska inriktas på skolområdet.

Tweyambe Secondary School

Martin Koch-gymnasiets systerskola i vänorten och Tideso är namnet på den organisation som driver skolan. Tideso och Freds- och biståndsföreningen i Hedemora driver samarbetsprojekt mellan de båda skolorna.

 

Italien

Follonica i Italien

Kommunstyrelsen ställde sig i mars 2005, § 32, positiv till att samverkan med Follonica i Italien etablerades. I första skedet skulle samverkan begränsas till grundskolans ansvarsområde och finansieras inom bildningsnämndens befintliga budget. Stureskolan hade då i tre år redan samarbetat med Scuola Media Statale Luca Pacioli i staden Follonica.


Georgien

Khashuri, Georgien

Den 24 november 2015 utsåg Kommunfullmäktige, § 168, Khashuri i Georgien till vänort och den 9 december 2015 tecknade Hedemora kommun en vänskapsöverenskommelse med Khashuri. Avsikten med vänskapsöverenskommelsen är att samarbeta och bygga upp en relation mellan länderna. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-07-06