Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska och övergripande frågor. Här bereds ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tillhörande utskott. Hit hör centrala stödfunktioner som exempelvis ekonomi, personal, IT och kommunikation. 

Kommunstyrelseförvaltningen hittar du i Rådhuset och i Tjädernhuset.

Tillförordnad kommundirektör
John Steen
0225-341 60
john.steen@hedemora.se 


Funktioner tillhörande kommunstyrelseförvaltningen

 • Ekonomi arbetar bland annat med ekonomisk planering, redovisning och budget.
 • IT omfattar IT-verksamheten och utveckling av digital infrastruktur. 
 • Personal har hand om frågor som rör anställningar som rekrytering, jämställdhet, lönestrategier, medarbetar- och organisationsutveckling samt pensioner.
 • Kommunikation arbetar med informationskanaler som webbplats, intranät och sociala medier. Hit hör även kundtjänst, trafiksamordnare och arkivarie samt kommunsekreterare och förvaltningsassistent som hanterar sekretariatet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott.
 • Näringsliv driver näringslivs- och landsbygdsutveckling och arbetar bland annat med:
  - Nyföretagarrådgivning
  - Rådgivning till befintliga företag
  - Stöd vid etablering
  - Företagslotsmöten
 • Överförmyndarkansli
 • Säkerhet ansvarar för kris- och säkerhetsarbetet i kommunen.
 • BRÅ-samordnare
 • Hållbarhetsstrateg
 • Kommunjurist arbetar med stöd i juridiska frågor.
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-06

Besöksadress                                                               
Rådhuset, Stora Torget 3, Hedemora                                  
                                                                                                 
Postadress                                                                        

Box 201, 776 28 Hedemora 

kommun@hedemora.se                           
                                                                                             

Till kommunens växel: 0225-340 00