YH-utbildning: Behandlingspedagog 400 YH-poäng

För dig som vill arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna

 • Vill du vara med och förändra deras livssituation?
 • Är du nyfiken och trygg i dig själv?

Då är behandlingspedagog yrket för dig!

28383184-KURgP.jpg

Vad får du lära dig?

Utbildningen ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom det behandlingspedagogiska området. Du har efter genomförd utbildning bland annat kunskap om de formella regelverk som styr verksamheten, om socialpedagogik, socialpsykiatri och psykologi samt mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt samhälle. 
Lärande i arbete (LIA) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen som uppgår till totalt 25 veckor. Under LIA-perioderna får du vara ute på arbetsplatserna hos våra medverkande företag för att få yrkeserfarenhet, prova dina teoretiska kunskaper i praktiken samt knyta kontakter med arbetsgivarna. 
Föreläsare och handledare i utbildningen har en gedigen branschkunskap för att på bästa vis förbereda dig för din nya yrkeskarriär. 

Efter utbildningen

Efter godkänd yrkeshögskoleexamen kan du titulera dig Behandlingspedagog. Som behandlingspedagog kan du arbeta med människor i alla åldrar och olika typer av behov. Utbildningen ger en bred kompetens och hög anställningsbarhet för arbete inom bland annat beroendevård, HVB-hem samt som kriminalvården. 

Vem kan söka?

Grundläggande och särskild behörighet krävs. 
Du anses ha grundläggande behörighet att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

För att anses behörig krävs förutom grundläggande behörighet även:

 1. Lägst betyget E i svenska 1 ELLER
  svenska som andraspråk 1

 2. Lägst betyget E i engelska 5

 3. Lägst betyget E i gymnasieskolans
  psykologi 1 ELLER medicin 1


Möjlighet finns att hävda reell kompetens genom praktisk erfarenhet eller på annat vis tillskansade kunskaper, om du har förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen. 
Om din kompetens inte finns dokumenterad har vi möjlighet att validera din reella kompetens, under förutsättning att du förser oss med relevant information som styrker denna kompetens (såsom yrkeserfarenhet eller annan dokumentation). 


Utbildningens innehåll

5 YH-poäng motsvarar en veckas studier

89669282-GaNwY.png
Kurser YH-poäng
Behandlingspedagogen i ett samhällsperspektiv  30 poäng         
Examensarbete25 poäng
LIA 1, Lärande i arbete 20 poäng
LIA 2, Lärande i arbete45 poäng
LIA 2, Lärande i arbete     60 poäng
Missbruk och beroende     35 poäng
Mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt samhälle 25 poäng
Psykologi 45 poäng
Socialpedagogik   30 poäng
Socialpsykiatri  15 poäng
Socialt arbete i teori och praktik30 poäng
Socialt arbete på institution25 poäng
Värdegrund och människosyn15 poäng
SUMMA400 poäng

Vill du veta mer?

Jon Danielsson
Utbildningsledare
0225-346 60
Jon.danielsson@hedemora.se 

Fråga oss

Lärare
Jenny Åhgren
Tfn: 0225-342 83
E-post:
jenny.ahgren@hedemora.se

  

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-03-11